Girdi yapan

Küresel Isınma ve Etkileri

Dünyamızı  tehdit  eden  en  büyük  çevre  sorunlarından  birisi  olarak  adlandırılan  küresel  ısınma  ve  iklim  değişikliği  olgusu,  en  başta  fosil  yakıt  kullanımı, sanayileşme, enerji üretimi ormansızlaşma ve diğer insan etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmış, ekonomik büyüme ve nüfus artışı bu süreci daha da hızlandırmıştır. İnsanların fert ve toplu olarak daha hareketli ve gelişmiş yaşam tarzlarını artırmayı tercih […]

Türkiye ve Küresel Isınma

Türkiye, küresel çabalara katkı sağlama arzusunu sürdürmekte ve üstlendiği sorumlulukları özel şartlarını da gözeterek yerine getirme çabası içindedir. Hidrolik kaynaklarının zenginliği,                                                       , Temiz ve yenilenebilir enerji ile enerji […]

Küresel Isınmanın Nedenleri

Dünyamızdaki Hava koşullarının uzun bir zaman kesiti içerisinde ortalama durumu iklim olarak tanımlanır. Dünya son bir milyar yıl içinde yaklaşık ikiyüzelli milyon yıl süren sıcak dönemler ve bunların ardından gelen dört büyük soğuk dönem geçirmiştir. Dünya yaklaşık elli milyon yıl önce soğuk bir döneme daha girmiş, bu dönemde yüzbin yılda bir on bin yıl süreyle […]

Ramsar Sözleşmesi

1971 yılında birçok ülke tarafından imzalanan Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunması yönünde atılmış önemli bir adım. Tüm sulak alanların korunmasına birincil öncelik sağlanması, sulak alan ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması bu görüşmeler sonucunda karara bağlandı. Ramsar Sözleşmesi’ne Türkiye 1993 yılında imza attı. Türkiye’de 19’u önemli olmak üzere 250’yi aşkın sulak alan sözleşme […]

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)’nin uygulanmasına yönelik, uluslararası […]

Küresel Isınmanın Etkileri

Küresel ısınma en büyük etkisini 21. yüzyılda gösterecek.Dünyanın her yerinde küresel ısınmanın etkileri üzerine görüşmeler yapılıyor.Yıkıcı etkilerinin nasıl yavaşlatılabileceği konusunda araştırmalar yapılıyor. Küresel ısınmayla birlikte deniz seviyeleri yükselecek.10 yıl kadar sonra geri dönüş mümkün olmayabilir. Sera etkisiyle de gezegenimiz günden güne yok oluyor.Gezegenimizin çevresini saran bir kalkan var. Bu kalkan Nitrojen ve Oksijenden oluşuyor. Bu […]

Küresel Isınmanın Nedenleri

Isınmanın nedeni %90 insan.Birleşmiş Milletler iklim konferansı bugün, iklim değişikliği konusundaki dördüncü değerlendirme raporunu açıkladı.Raporda, dünya ısısının 2100 yılına dek 1,8 ile 4 derece arasında yükseleceği kaydedildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın başkanı Achim Steiner’in, uzun zamandır beklenen raporunda, küreselısınmanın, yüzde doksandan da yüksek bir olasılıkla, insan faaliyetleri yüzünden meydana geldiği sonucuna varıldı. Steiner, bu bulguların, […]

Kar Yağışı Normal, Klimatoloji ve Ekoloji Bilincinin Olmaması Anormal

Kar Yağışı Normal, Klimatoloji ve Ekoloji Bilincinin Olmaması Anormal Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Çukurova Üniversitesi Kar yağışı ile birlikte yollarda araçların kalması, uçak seferlerinin ertelenmesi veya geçici olarak iptal edilmesi bir anda sanki daha önce hiç böyle bir şey yaşanmamış. 30 Ocak tarihli bir gazetemiz “yüz yılın en soğuk kışı” adlı bir başlık atması ile […]

Ak Göl, Burdur

Ak göl, Burdur- ili Yeşilova ilçesi  Bayındır köyü sınırları içerisindedir. Bundan yaklaşık 20-25 yıl önce 5- 5.5 metre su  derinliğinde olan bu göl, çevre için çok önemli bir göldü.  Çok lezzetli aynalı sazanın üretildiği ve Balıkçılık kooperatifi aracılığıyla köylülerin tuttukları bu balıkların pazarlanarak halkın geçimine önemli katkıların sağlandığı bu gölde doğal yaşamla ilgili mükemmel bir […]