Yeşil bir Yaşam…Yeşil bir Enerji….Yeşil bir Ev….Yeşil bir Ofis…..Yeşil bir Tasarım…..Yeşil bir Ekonomi…..Yeşil bir Network….Yeşil bir Ulaşım…..Yemyeşil bir gelecek ..

Yeşil bir dünya için çalışmak

Ekoloji ve temiz enerji odaklı sosyal sorumluluk projeler uygulamak……

Ekoköy konseptimizi anlatarak, uygulanmasını sağlamak……

Farkındalığı daha da yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek…….

Çeşitli yayınlar hazırlamak.

Biyoçeşitliliği korumak için mücadele etmek , üniversitelerle çalışmalar yürütmek… Toksik atıklar, ormanların ve canlı türlerinin yok olması, hava ve su kirliliği gibi küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmak. Bu sorunlar dile getirilmediği sürece, çevresel kayıplar, gelişmenin ve insan yaşamının dayanağı olan doğal “sermayeyi” tüketecek, uzun vadede pazarlar ve ekonomiler sürdürülebilirliklerini kaybedecektir

iklim değişikliği doğal sistemlere ve kaynaklara, altyapıya ve çalışma verimliliğine olumsuz etki ederek ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve dolayısıyla yoksulluğun artmasına sebep olmaktadır..bu nedenle kaynakların  doğru kullanımının yaygınlaştırılması için projeler geliştirmek

Sera Gazı Salınımlarını Azaltma Seçeneklerini araştırarak enerji verimliliğini geliştiren teknolojileri desteklemek.

350 hareketini destekleyerek ülkemizde yaygınlaşması için etkinlik düzenlemek

Yerel yönetimlerle ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak halk bilinçlenmesine ve yeşil ekonomiler oluşturulmasına yönelik faaliyetler düzenlemek.

Dünya çevre gününde özel etkinlikler düzenleyip kamuoyu oluşturmak..çevreci firmalara ödül vermek

Toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik planlar yapmak organik tarımı desteklemek..

BM gibi  küresel çevre sorunlarına çare bulmak için çalışan platformlarla ilişki kurmak ve ortak proje geliştirmek