Küresel ısınmanın etkileri

Yaşadığımız dünya Küresel ısınma nedeniyle ağır bir ekolojik krizin etkisi altındadır. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğanın tahribi hem bugün yaşayanların hem de gelecek kuşakların yaşam hakkını tehdit...

Geleceğe Yatırıma Davetlisiniz

ESKOD (Ekolojik Sistemi Koruma Derneği) bugünün değerlerini yarına çoğaltarak taşımak ve gelecek nesil için büyük bir miras bırakmak elimizde. Bugün ekolojik sistemi korumak adına atacağımız ufak bir adım geleceğe büyük...

Küresel ısınma

Dünyamızı tehdit eden en büyük çevre sorunlarından birisi olarak adlandırılan küresel ısınma ve iklim değişikliği olgusu, en başta fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, enerji üretimi ormansızlaşma ve diğer insan etkinlikleri sonucunda...

Türkiye, küresel çabalara katkı sağlama arzusunu sürdürmekte ve üstlendiği sorumlulukları özel şartlarını da gözeterek yerine getirme çabası içindedir.

Duyuru ve Haberler

Küresel Isınma ve Etkileri

Dünyamızı  tehdit  eden  en  büyük  çevre  sorunlarından  birisi  olarak  adlandırılan  küresel  ısınma  ve  iklim  değişikliği  olgusu,  en  başta  fosil  yakıt  kullanımı, sanayileşme, enerji üretimi…

Türkiye ve Küresel Isınma

Türkiye, küresel çabalara katkı sağlama arzusunu sürdürmekte ve üstlendiği sorumlulukları özel şartlarını da gözeterek yerine getirme çabası içindedir. Hidrolik kaynaklarının zenginliği,                    …

Küresel Isınmanın Nedenleri

Dünyamızdaki Hava koşullarının uzun bir zaman kesiti içerisinde ortalama durumu iklim olarak tanımlanır. Dünya son bir milyar yıl içinde yaklaşık ikiyüzelli milyon yıl süren sıcak dönemler ve bunların ardından gelen dört…

Eskod Yarışıması Hakkında

KÜRESEL ISINMA
Küresel ısınma, başlıcası atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisi’nin sonucunda, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. İklim sistemi içsel ve insani etkiler, Güneş’in periodik aktiviteleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenmektedir. Günümüzde iklimbilimciler (klimatolog) küresel ısınma konusunda hemfikirdirler.

Bu değişimin detaylı nedenleri açık bir araştırma alanıdır ama bilimsel çoğunluk sera gazlarının son zamanlardaki sıcaklık artışının başlıca nedeni olduğunu belirtmektedir.

TARİHÇE
Küresel ısınma 50 yıldır saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Dünya’nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2) °C artmıştır. İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, “son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu” yönündedir.

İki bin yıl boyunca onar yıllık dilimlerin ortalamaları alınarak, farklı yapılandırmalarla saptanmış yüzey sıcaklıkları
Ölçümlere göre 1860-1900 yılları arasında, denizde ve karadaki küresel sıcaklık her ikisinde de 0,75 °C yükseldi.[1][2] 1979’dan beri kara sıcaklığı deniz sıcaklığının iki katı hızla yükseldi(0.13 °C/onyıl karşın 0.25 °C/onyıl).[3] Uydudan yapılan sıcaklık ölçümlerine göre alt troposferdeki sıcaklık 1979’dan beri, her on yıllık dilimde, 0.12 ile 0.22 °C arasında yükselmiştir. Sıcaklıkların, 1850’den önceki 1000 ile 2000 yıllık dönemler boyunca, Orta Çağ Ilıman Dönemi ve Küçük Buz Çağı gibi kısmi dalgalanmalar dışında, nispeten kararlı bir seyir izlediğine inanılmaktadır.

NASA’nın hesaplamalarına göre, güvenilir ölçümlerin yapılabildiği 1800’lerden beri 2005 yılı, 1998’i geçerek, en sıcak yıl olmuştur. Dünya Meteoroloji Organizasyonu ve BK İklim Araştırma Biriminin hesaplamalarına göre ise 2005, 1998 yılının ardından hala ikinci sıradadır.